Ubuntu Filozofija

Naš rad je vođen vjerovanjem da softver treba da bude besplatan i dostupan svima.

Mi vjerujemo da svako korisnik računara:

  • Treba da ima slobodu da besplatno preuzme, koristi, kopira, distribuira, deli, menja i poboljšava softver za bilo koju namjenu, bez plaćanja licenci.
  • Može da koristi programe na jeziku po sopstvenom izboru.
  • Može da koristi sve programe, čak i ako ima ako pati od invaliditeta.
  • Naša filozofija je implementirana i odražava se u softveru koji mi pravimo, na način kako ga distribuiramo, kao i u uslovima Ubuntu licence. (na engleskom).

Kada instalirate Ubuntu možete biti sigurni da skoro sav instaliran softver na vašem računaru prati ovu filozofiju i ispunjava njene principe i kontinualno se radi na tome da se sav softver koji Vam može trebati licencira na način koji Vam pruža opisane slobode.

Postoje izuzeci u kod drajvera za pojedine hardverske komponente kao što su grafičke ili mrežne kartice. Ove komponente su instalirane kroz Ubuntu na način da ih je jednostavno ukloniti ukoliko nijesu potrebne.

Besplatni programi

Ubuntu sistem i programi koji dolaze sa njim su besplatni. Uvijek su bili i uvijek će biti. Besplatni softver daje korisnicima slobodu da ga koriste na način kako žele, kao i da podijele softver sa svima sa kime žele. Ova sloboda ima ogromne prednosti: s jedne strane spektruma Ubuntu zajednica može slobodno da dijeli iskustva i zajednički unapređuje softver, a sa druge strane ova sloboda omogućava pristup esencijalnim programima svima, čak i onima koji to na drugi način ne bi mogli sebi priuštiti.

Parafraziranjem Fondacije za besplatni softver (Free Software Foundation) u dijelu Šta je to besplatni softver, suština je sumirana u definiciji:
Sloboda da se program koristi za bilo koju namjenu.

  • Sloboda da izučavate kako program radi i da ga modifikujete za svoje potrebe.
  • Sloboda da dijelite kopije programa i na taj način pomognete drugima.
  • Sloboda da poboljšate programe i omogućite drugima da koriste poboljšanja koja ste napravili.

Otvoreni Kod

Otvoreni kod (open source) je kolektivna moć i energija u akciji. Snaga zajednice eksperata širom sveta koji zajedno kreiraju, prave, poboljšavaju kvalitetan softver koji zatim dijele i naprave dostupan svima.

Naziv otvoreni kod je ustanovljen 1998 da donekle razluči nejasnoću Engleske reču free (besplatno). Neki ljudi prave razliku izmedju softverskih pokreta koji zagovaraju besplatne programe i programe otvorenog koda. Ubuntu zatupa stav da podržava i okuplja ljude koji sebe identifikuju sa bilo kojom od ove dve grupacije.