Re-Verifikacija Ubuntu Zajednice Crne Gore

Ubuntu Zajednica Crne Gore je i zvanično re-verifikovana ovih dana. Naime, zvanični Ubuntu timovi se re-verifikuju svake dvije godine na bazi učinka. Prijava crnogorske Ubuntu Zajednice za verifikaciju je bila odlično primljena i zajednica je verifikovana do 2016.  Ubuntu tim je organizovao preko 20 događaja što uključuje prezentacije, instalacije, i druženja uz diskusiju na temu FLOSS-a. Među najinteresantnijim događajima su Installacioni Dan na Elektrotehničkom fakultetu i kreiranje Ubuntu računarske učionice u Bijelom Polju.

Bijelo Polje - Ubuntu računarsla učionica u srednjoj školi

Bijelo Polje – Ubuntu računarsla učionica u srednjoj školi

Zabeleži (bookmark) permalink.