Ubuntu u nastavi na ETF-u u Podgorici

Sa zadovoljstvom vas obavještavamo da su neke od ideja diskutovanih na skupu povodom dočeka Ubuntu 11.10 sprovedene u djelo. Naime, Ubuntu GNU/Linux, ili tačnije njegov derivat, je uspješno korišćen na laboratorijskim vježbama i demonstracijama iz predmeta Operativni sistemi. Na ovim vježbama su članovi crnogorske Ubuntu zajednice učestvovali i kao studenti i kao predavači. Naime, pod VM (virtual machine) je podignut Lubuntu derivat Ubuntu Linux-a koji je na VM radio skoro jednako brzo kao da nije pod virtualizacijom. Ova konfiguracija je uspješno korišćena za demonstraciju i vježbe GNU/Linux komandi u Terminal-u, kao i osnove operativnih sistema. Vrlo uspješno izvedene laboratorijske vježbe i predavanja. Nastavak odlične saradnja Ubuntu zajednice i ETF-a.

Studenti su obavješteni i o forumu i sajtu Ubuntu zajednice Crne Gore

Učenje komandi iz Linux Terminal-a

Predavač Žarko Zečević

Puna sala, studenti uče komande Terminala-a

Lubuntu pod VM

Čini se da su studenti sa zadovoljstvom isprovabali Linux komande

Kombinacija Lubuntu-VM se pokazala kao dobro edukativno okruženje

Eksperimentisanje sa komandnom linijom

Navigacija kroz direktorijume i "vi" editor

Nema škole bez table i krede

Sve u svemu, uspješno izvedene demonstracije i vježbe

Zabeleži (bookmark) permalink.